August 19, 2022

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ดร.ทรงตำแหน่ง คำชัย หัวหน้าทีมงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงเหตุการณ์โรค “โควิด”  ในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า วันนี้ (3 เดือนตุลาคม 64) จังหวัดเชียงใหม่ เจอผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 94 ราย แบ่งเป็นผู้ติดโรคที่เดินทางจากชนบท 6 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 2 ราย นครสวรรค์ 2 ราย แม่ฮ่องสอน 1 ราย และลำพูน 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในระบบ Bubble...