September 26, 2022

สานต่อภารกิจ

อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ “สมคิด จันทมฤก” ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่ 30 พร้อมฝากสานต่อภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้ที่ 30 พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชุมนุมแม่บ้านปรับปรุงชุมชน รวมทั้งร่วมยอมรับฟังวีดีโอภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการขับเขยื้อนการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานศูนย์กลาง รวมทั้งข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมPGSLOT   นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในนามตัวแทนกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่านทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคีเครือข่าย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดถึงภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงาน ขอแสดงความยินดีกับ นายสมคิด ที่มีโอกาสสำคัญเข้ามารับตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่...