October 6, 2022

สุวรรณภูมิ

ช่วงวันที่ 25 เดือนตุลาคม พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าประจำจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร) พร้อมกับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย รวมทั้งที่ประชุมหอการค้าที่เมืองไทย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เดินทางไปตรวจความพร้อมของการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว ที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ โดยวันนี้ทางท่าอากาศยานไทยก็ได้มีการเปิดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิ มาฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ซึ่งมีพนักงานมาเข้าคิวรอรับวัคซีนอย่างคับคั่ง พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า ในส่วนของ กทม.ขณะนี้ในเรื่องของการเตรียมการนั้น กทม.มีความพร้อมแล้ว...