August 14, 2022

หญิงตั้งครรภ์

วันที่ 18 ตุลาคม64 นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพและโฆษกกรมอนามัย พูดว่า ตอน 6 เดือนที่ผ่านมา มีหญิงท้องติดเชื้อโรคโควิด-19จำนวน 4,778 ราย จำนวนนี้แม่เสียชีวิต 95 ราย และลูกเสียชีวิต 46 ราย ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่สีแดงเข้ม กทม. ปริมณฑล โดยช่วงนี้มีการติดเชื้อมากใน 3 จังหวัดชายแดนใต้...