September 26, 2022

หน่วยรบทัพเรือ

สอ.รฝ. จัดใหญ่ พิธีการรับส่งหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาหน่วยสั่งต่อสู้อากาศยานและก็รักษาฝั่ง ระหว่าง พล.ร้อยตรีอุทัย ชีวะสุทธิ มอบธงให้ พล.ร้อยตรีสรวุท ชวนะ เป็นไปอย่างสมเกียรติ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงร่วมพิธีการ   ช่วงวันที่ 30 กันยายน 64 ที่สัตหีบ พล.ร้อยตรีอุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บังคับบัญชาหน่วยสั่งต่อสู้อากาศยานแล้วก็รักษาฝั่ง (ท่านเก่า) ทำพิธีการรับ ส่งหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาต่อสู้อากาศยานรวมทั้งรักษาฝั่ง (ผู้บังคับบัญชาสอำเภอรฝ.) ให้กับ พล.ร้อยตรีสรวุท ชวนะ ผู้บังคับบัญชาหน่วยสั่งการต่อสู้อากาศยานและก็รักษาฝั่ง (ท่านใหม่) จากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการตอบสนองพระเดชพระคุณ   โดยมีการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ เป็น รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 1...