October 6, 2022

องค์การนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ธรรมศาสตร์) ผนึก 18 มหาวิทยาลัยเร่งหาสาเหตุการประท้วงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการเมืองในรัฐสภา ในวันพุธที่ 15 กันยายนนี้ โดยมี ผบ.ตร. และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชาติ สล็อตเว็บตรง เมื่อวันที่ 12 กันยายน องค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์Facebook ขององค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร...