September 29, 2022

องค์การอนามัยโลก

วันที่ 7 เดือนตุลาคม รอยเตอร์แล้วก็ สเตรตส์ไทมส์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงว่าส่งความให้การช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ ประเทศเกาหลีเหนือ โดยลำเลียงจากท่าเรือเมืองต้าเหลียน เขตเหลียวหนิง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เนื่องด้วยประเทศเกาหลีเหนือยังปิดอณาเขตทางบกระหว่างชาติ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นราว 1 เดือนหลังจากทางการเกาหลีเหนือปฏิเสธรับความช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลก และขอให้นำวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน ราว 3 ล้านโดสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโคแวกซ์ไปบริจาคG2GBETให้ประเทศอื่นที่ประสบวิกฤตเพราะเกาหลีเหนือไม่พบผู้ติดเชื้อ “เพื่อสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ด้วยเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับป้องกันโรคโควิด-19 องค์การอนามัยโลกได้เริ่มการจัดส่งความช่วยเหลือนี้จากท่าเรือต้าเหลียน ประเทศจีน” องค์การอนามัยโลกระบุผ่านแถลงการณ์...