September 29, 2022

อนุรักษ์มวยไทย

ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กำหนดท่าทางการช่วยส่งเสริมจากกระทรวงวัฒนธรรม ต่อการกล่าวยกย่องให้คนแวดวงมวย มีฐานะเท่ากัน” ศิลปินแห่งชาติ” สาขาศิลปะมวยไทย ถือเป็นผลดี ต่องานด้านมวยไทย ทั้งการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะ บุญลือ  ประเสริฐโสภา  ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า    การที่กระทรวงวัฒนธรรม  สนองตอบต่อการผลักดันของคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันให้มีการเชิดชูบุคคลในวงการมวย   ให้มีตำแหน่งเป็น”ศิลปินแห่งชาติ ”  สาขาศิลปะมวยไทย ...