October 6, 2022

ออนไซต์

ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ห้างไอคอนประเทศไทย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร) ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ของสถานที่เรียนในสังกัด กทม.ทั้ง 437 แห่ง ว่า สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็มไปแล้ว แต่เด็กมัธยมต้นปีที่ 1-3 จะเริ่มฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 6-8...