October 6, 2022

อะคาเดมี่

(13เดือนตุลาคม) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  ได้เรียกสัมมนาด่วนข้าราชการที่เกี่ยว  ข้างหลังเจอมีนักกีฬาบอลหญิง อะคาเดมี่ ของโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ติดเชื้อ “โควิด” จำนวน 15 คน   ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ทำการตรวจ ด้วย ATK หรือ SWOF จากจำนวนนักกีฬาฟุตบอลหญิง...