September 26, 2022

อังกฤษ

สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานตอนวันที่ 5 พฤศจิกายน ก่อนหน้าที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรแปลงเป็นประเทศแรกในโลกที่อนุมัติยาโมลนูพิราเวียร์ (molnupiravir) ยาเม็ดรักษาโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัท Merck ร่วมกับ Ridgeback Biootherapeutics หลังพบว่าสามารถลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ถึง 50% ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค โดยสำนักงานควบคุมยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของสหราชอาณาจักร (MHRA) แนะนำให้ใช้ยาดังกล่าวกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปโดยเร็วที่สุดหลังตรวจพบเชื้อ หรือภายในเวลา 5 วันหลังจากที่เริ่มมีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ...
ตอนวันที่ 25 ตุลาคม นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคแล้วก็ภัยสุขภาพในคราวฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค พูดถึงกรณีการเจอสายพันธุ์เดลตาพลัส ว่า สายพันธุ์เดลตาพลัสเป็นสายพันธุ์ย่อยของเดลตา หรือเรียกว่าเดลตาพลัส ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยนี้ในอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น เป็นรองเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และพบสายพันธุ์นี้ 6%ของจำนวนผู้ติดเชื้อในภาพรวมของอังกฤษ ซึ่งเดลตาเดิมยังเป็นสายพันธุ์หลัก แต่สายพันธุ์ย่อยนี้อยู่ในช่วงจับตามองและหารายละเอียด ยังไม่ต้องกังวลในเรื่องความรุนแรงกว่าปกติหรือโอกาสดื้อยา ดื้อวัคซีน เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อัลฟาและเดลตาที่ผ่านมา ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้เร็วชัดเจน จะเห็นลูกคลื่นการระบาดที่เร็วและแรงมาก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศมองว่าเป็นการให้ความสำคัญของประเทศอังกฤษในการจับตามอง...