October 6, 2022

อายัด

จากในกรณีที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมรถไฟ จำกัด มีหนังสือขอความชอบธรรมผ่านศูนย์เที่ยงธรรมสร้างสุข ถึง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)ดำเนินการสอบสวนกรณีผู้เสียหายจากกรณีอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับพวก ทุจริตโดยการนำเงินออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ด้วยวิธีปล่อยเงินกู้พิเศษให้แก่ตนเองกับพวก เป็นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด สมาชิกสหกรณ์จำนวนกว่า 6,000 ราย และสหกรณ์พันธมิตรอีก 15 แห่ง ได้รับความเสียหาย และต่อมา...