September 26, 2022

อำนวยความสะดวก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดเตรียมเปิดบริการตึกหยุดรถยนต์โซน 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ พร้อมปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกด้านในสนามบิน รองรับกับปริมาณผู้โดยสารที่จะเริ่มเพิ่มมากขึ้น ข้างหลังเปิดประเทศรับนักเดินทาง  วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะเปิดใช้อาคารจอดรถโซน 2...