September 26, 2022

อำเภอประจันตคาม

ตลาดไม้ด่างบ้านยางเรียกทรัพย์ ตำบลโพธิ์สวย เป็นอีกหนึ่งที่ศูนย์รวมของไม้ด่างนานาประการสายพันธ์นานาประเภท จากทั่วภูมิภาคของเมืองไทย จะมีมาขายตรงนี้ เร็วๆนี้ โดยเริ่มจากคนพื้นเพของคนวิปลาสนยางนี้ โดยส่วนมากมีอาชีพค้าขายไม้ประดับรับแต่งสวนเป็นทุนเดิม หานำไม้สวยต่างๆป้อนสู่ตลาดสวนจตุจักรและก็ตลาดต้นไม้ป่าดงบังจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอาชีพบ่อยมา และก็ด้วยในเหตุการณ์วัววิดทำให้ไม่อาจจะค้าขายที่อื่นๆได้และก็รวมทั้งกระแสไม้ด่างกำลังติดลมบน มีลูกค้าสนใจไม้ด่างหลายประเภทรวมถึงนักแสดง ศิลปิน นักร้อง ที่ปลูกกระแสไม้ด่างนิยมเลี้ยงไม้ด่างเป็นงานที่ทำเวลาว่าง   กลุ่มคนบ้านยางได้ทำการซื้อขายกับศิลปิน และลูกค้าทั่วไป  อยากจะมาชมถึงถิ่นดินสวนจึงได้เกิดความนิยมเป็นวงกว้างในบ้านยางแห่งนี้ ทำให้เกิดการส่งเสริมเพิ่มเติมรายได้เข้าสู่ชุมชน ภายใต้การบริหารงานของผู้นำหมู่บ้าน โดย นายไพศาล ต่างแขวง ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์ที่ปรึกษาของหมู่บ้านหลายๆภาคส่วนที่มิได้เอ่ยนามมีแนวคิดจัดตั้งตลาดกลางเพื่อการซื้อขายนี้ขึ้นมา ภายใต้ชื่อ@ตลาดไม้ด่างบ้านยางเรียกทรัพย์โพธิ์งาม G2GBET   กลุ่มคนบ้านยางได้ทำการซื้อขายกับศิลปิน...