October 6, 2022

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ)

อุทยานฯ ภูชี้ฟ้า เตรียมความพร้อมเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวมองทะเลหมอกแบบนิวนอร์มอล เริ่ม 1 เดือนตุลาคม เป็นต้นไป ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ติดไฟทำอาหาร รวมทั้งผิงไฟ ในอุทยานฯ ทำเป็นเฉพาะในรีสอร์ตตามหมู่บ้าน   ช่วงวันที่ 23 เดือนกันยายน 64 นายบุญส่ง ตินารี นอภ.เทิง จังหวัดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายเอนก ปันทะยม ปลัดอาวุโสอำเภอเทิง เป็นประธานสำหรับการสัมมนาคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า(เตรียมพร้อม) ครั้งที่ 3/2564 มีผู้ร่วมกิจกรรมเยอะๆ...