September 29, 2022

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

มวลน้ำจากคลองโพธิ์ และน้ำจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ไหลเข้าท่วมตลาดสดเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ จังหวัดจังหวัดอุทัยธานี ระดับน้ำสูงมากขึ้นโดยตลอด   เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 ก.ย. 2564 ผู้รายงานข่าวรายงานเหตุการณ์น้ำหลากที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ จังหวัดจังหวัดอุทัยธานี ว่า ในเวลานี้มวลน้ำจากลำคลองโพธิ์ และก็น้ำจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ นั้นได้ไหลลงมาสู่ตัวอำเภอสว่างอารมณ์ แล้วก็ระดับน้ำนั้นสูงมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ประชาชนต่างช่วยเหลือกันกรอกทรายใส่กระสอบ...