October 1, 2022

อ่างลำเชียงไกร

โคราชน้ำซัดรถทัวร์คว่ำ ถนนหนทางสุรนารายณ์-ชัยภูมิ ช่วง ตำบลจอหอ-อำเภอโนนไทย ถูกตัดขาดระส่ำระสาย มวลน้ำอย่างมากมาย ไหลล้นท่วม 4 เลน ลึก 80 ซม. ไหล่ถนนลึก 1 เมตร ช่วงเวลาที่หมู่บ้านลำเชิงไกร ร้ายแรง จมกว่า 2 เมตร   เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 28 เดือนกันยายน 2564 ผู้รายงานข่าวรายงานเหตุการณ์อุทกภัย ว่า ภาพความวุ่นวายของผู้ใช้รถยนต์ใช้ถนนหนทางทางหลัก ถนนสุรนารายณ์ โคราช-ชัยภูมิ ช่วง ตำบลจอหอ-อำเภอโนนไทย จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา...