September 26, 2022

อ.กบินทร์บุรี

น้ำป่าจากเขาใหญ่ไหลลงมาท่วมในพื้นที่ อำเภอที่นาดี ก่อนลงลำคลองลำพระยาน้ำรวมกับลำคลองโสมง กระทั่งล้นริมฝั่งท่วมพื้นที่ทั้งยัง 2 ฝั่ง ตอนที่มี 4 อำเภอได้รับผลพวงจากอุทกภัย ชาวบ้านลำบากกว่า 2 พันครอบครัว   ตอนวันที่ 28 กันยายน 64 จากการที่มีฝนตกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมทั้งอุทยานแห่งชาติทับลาน ทำให้น้ำป่าไหลลงเข้าท่วมในพื้นที่ อำเภอนาดี แล้วก็มวลน้ำดังที่กล่าวผ่านมาแล้วได้ทยอยไหลลงมาทางลำคลองลำพระยาน้ำรวมกับลำคลองโสมง ในพื้นที่ ตำบลสำพันเนตร อำเภอทุ่งนาดี ลงสู่แควหนุมานจนกระทั่งทำให้จำนวนน้ำในแควหนุมานล้นฝั่ง เข้าท่วมพื้นที่การกสิกรรมรวมทั้งบ้านเมืองพลเมืองที่อยู่รอบๆสองฝั่ง   จากการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่า รอบๆชุมชนบ้านท่าหิน บ้านท่าขี้เหล็ก กลุ่มที่ 9 บ้านพญาวัง กลุ่ม 2 ถูกอุทกภัยปากทางเข้าหมู่บ้านตั้งแต่ตอนเช้าเป็นต้นมา แล้วก็จำนวนน้ำยังคงท่วมสูงมากขึ้นโดยตลอด ทำให้เกิดอาการชาวบ้านในพื้นที่จำต้องนำรถยนต์ รถเครื่อง ขึ้นไปหยุดบนถนนหนทาง...