September 26, 2022

เกษตรกร

“ประกันรายได้” เกษตรกรไทย ข้างหลังห้องประชุมคณะรัฐมนตรี(คณะรัฐมนตรี) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 2564 ลงความเห็นอนุมัติโครงงาน “รับรองรายได้” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.7 ล้านครัวเรือน, ปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 5 แสนครัวเรือน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 4.5 แสนครัวเรือน รวม 3 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 27,390 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรครอบคลุมกว่า...
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก. (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) พูดว่า ดังที่อต. ได้ออกประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 4 พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ เขยื้อนขึ้นบกประเทศเวียดนาม ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ประชาชนทั่วไปและ”เกษตรกร”ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความเสียหายทั้งบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม จึงได้มอบนโยบายให้ “ส.ป.ก.”จังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมี”เกษตรกร”ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุด โดยจังหวัดที่ได้รับSLOTXOผลกระทบจาก พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่”...
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุมัติเงินกองทุนปฏิวัติที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 รวม 200 ล้าน หวังปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   ช่วงวันที่ 23 เดือนกันยายน64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการเกษตรและก็สหกรณ์ เป็นประธานสัมมนาคณะกรรมการปรับปรุงที่ดินเพื่อทำการเกษตร (คปก.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบสัมมนาระยะไกล Application: Zoomในห้องที่ใช้ในการประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ห้องสำหรับประชุมจำลอง...
กยท.ประสานสถาบันวิจัยยางฯ จีน ปรับปรุงเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่เพิ่มปริมาณน้ำยาง แนวทางแก้ไขปัญหาตรวจค้นเนื้อยางแห้ง เคล็ดลับกรีดยางถ่ายทอดให้เกษตรกรเกษตรกรยาง เชื่อมั่นช่วยเกษตรกรลดทุนการสร้าง เพิ่มรายได้ สล็อตเว็บตรง   นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางที่เมืองไทย (กยท.) เปิดเผยถึงการลงชื่อบันทึกความรู้ความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กทย. กับสถาบันวิจัยยางของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนของจีน (CATAS) ภายใต้การส่งเสริมของรัฐบาลจีนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ด้านสวนยางพารา มี การต่อว่าดตาด้วยต้นเล็ก การกรีดที่กระตุ้นด้วยสาร Ethlin (สารกระตุ้นที่มีคุณภาพสูง) การควบคุมหน้ากรีดยางแห้ง (TPD) ด้วยสาร Sipikang (การดูแลและรักษา TPD) ผู้กระทำรีดยางด้วยมีดกรีดแบบใช้มอเตอร์ รวมทั้งการตรวจค้นจำนวนเนื้อยางแห้ง (DRC) ด้วยเครื่องมือทดลอง DRC ที่มีความแม่นยำสูง     หลังการลงนาม ทาง...