October 1, 2022

เกษตร

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมีแผนสำหรับการตั้งขึ้นโรงงานดัดแปลงสินค้านมพาสเจอไรซ์รวมทั้งศูนย์ทำความเข้าใจธุรกิจวัวนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน ที่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบในโซนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ได้ใช้เป็นแหล่งทำความเข้าใจ ศึกษางาน แต่ว่าเพราะเหตุว่าแผนการดังที่ได้กล่าวมาแล้วยังอยู่ระหว่างเรียนรู้แผนการ และก็อยู่ในขั้นตอนเสนองบประมาณสำหรับในการก่อสร้าง...
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ช่วยเหลือเกษตรกรแปลงใหญ่ ลดเงินลงทุนการสร้างข้าว ความก้าวหน้าผลิตข้าวให้ตามมาตรฐาน ภายใต้โครงงานระบบช่วยเหลือเกษตรแบบแปลงใหญ่ PGSLOT   ตอนวันที่ 26 กันยายน 64 ว่าที่ ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี เผยออกมาว่า เดิมกสิกรจำนวนมากเผชิญปัญหาผลิตผลต่อไร่ต่ำ ทำไร่ทำนามาตลอดปีผลิตผลไม่คุ้มกับการลงทุน ยิ่งทำยิ่งมีหนี้สินสิ้นมากขึ้น เพราะเหตุว่าเงินลงทุนการสร้างสูง มีอีกทั้งค่าไถนา ค่าแรงปลูกข้าว หรือหว่านข้าว ค่าปุ๋ย ค่าตอบแทนให้ปุ๋ย ค่ากำจัดวัชพืชรวมทั้งแมลงศัตรูข้าว อื่นๆอีกมากมาย รัฐบาลก็เลยได้ทำโครงงานระบบเกื้อหนุนเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้กรมการข้าวดำเนินการเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของเกษตรกรอย่างมีระบบ โดยวิถีทางที่สามารถช่วยให้เกษตรกรลดทุนสำหรับการปลูกข้าวได้เป็น จำเป็นต้องทำให้เกิดอาการชาวนามีความเข้าใจสำหรับในการเพิ่มผลิตผลให้มีคุณภาพสูงสุด มีความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการลดเงินลงทุนการสร้าง เลือกจำพวกข้าวที่ได้ผลทดแทนสูง และก็ขายข้าวได้กำไรในอัตราที่สมควร ซึ่งประเด็นการลดทุนเดี๋ยวนี้เกษตรกรทั่วๆไปจะทำไร่ทำนาแบบง่ายๆเป็นเป็นนาหว่าน แม้กระนั้นในกรุ๊ปแปลงใหญ่ ศูนย์ฯ จะเข้าไปชี้แนะให้หันมาตั้งใจวิธีการทำท้องนาแบบวิจิตรบรรจง สร้างกรุ๊ปแปลงใหญ่ให้อดทนเป็นระบบ ลดทุนโดยการผลักดันและส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันธุ์ การให้องค์ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้าวตามมาตรฐาน GAP แล้วก็มาตรฐาน GAP Seed โดยใช้เมล็ดพันธุ์ดี ใช้เครื่องจักรเข้ามาบริหารจัดแจง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหยอด ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ ข้าวจะเป็นแนวดูแลไม่ยาก ทำให้สำเร็จผลิตมากขึ้น ถ้าหากในพื้นที่ชลประทานส่งเสริมเครื่องปักดำ ขณะนี้ค่าตอบแทนของกสิกรสูงมากมาย วันละ 300-400 บาท แต่ว่าปานกลางเครื่องปักดำหรือเครื่องหยอดเข้ามาช่วยปรับให้ลดเงินลงทุนได้พอสมควร   นอกเหนือจากการสนับสนุนให้เกษตรกรจับกลุ่มเป็นที่นาแปลงใหญ่ลดเงินลงทุนเพิ่มผลิตผลแล้ว ศูนย์ฯ ยังเกื้อหนุนให้เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวผลิตข้าวให้ได้ประสิทธิภาพมาตรฐาน ตรงตามมาตรฐานของกรมการข้าว มีนวัตบาปรวมทั้งเทคโนโลยีรุ่นใหม่มาปรับใช้กับการสร้างข้าวและก็ดัดแปลงข้าวเป็นผลิตภัณฑ์จัดจำหน่าย เป็นการเพิ่มราคาข้าวให้กับสมาชิกกรุ๊ปที่นาแปลงใหญ่มากเพิ่มขึ้น ซึ่งเกษตรกรที่นาแปลงใหญ่จะช่วยกันกันดูแลการสร้างข้าวตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งจุดหมายปลายทาง...
เห็ดครบวงจร เราอาจเคยได้เห็นกันมาบ้าง ทั้งยังปลูกเอง จับกลุ่มดัดแปลง แล้วก็ขายเอง แม้กระนั้นไม่ราวกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหลักที่ 3 น้ำ 2 สายลม น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำทะเล ลมทะเล และก็ลมบก นอกเหนือจากการที่จะทำให้เห็ดตรงนี้หวานนุ่มไม่เหมือนกับเห็ดที่ผลิตแถบอื่นแล้ว…ทุกกรรมวิธีการยังมีผลให้ของเสียเป็นศูนย์ หรือซีโร่เวสต์ ไม่มีผลกระทบทางสภาพแวดล้อม นับว่าเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันอย่างยอดเยี่ยมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่...
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุมัติเงินกองทุนปฏิวัติที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 รวม 200 ล้าน หวังปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   ช่วงวันที่ 23 เดือนกันยายน64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการเกษตรและก็สหกรณ์ เป็นประธานสัมมนาคณะกรรมการปรับปรุงที่ดินเพื่อทำการเกษตร (คปก.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบสัมมนาระยะไกล Application: Zoomในห้องที่ใช้ในการประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ห้องสำหรับประชุมจำลอง...
กยท.ประสานสถาบันวิจัยยางฯ จีน ปรับปรุงเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่เพิ่มปริมาณน้ำยาง แนวทางแก้ไขปัญหาตรวจค้นเนื้อยางแห้ง เคล็ดลับกรีดยางถ่ายทอดให้เกษตรกรเกษตรกรยาง เชื่อมั่นช่วยเกษตรกรลดทุนการสร้าง เพิ่มรายได้ สล็อตเว็บตรง   นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางที่เมืองไทย (กยท.) เปิดเผยถึงการลงชื่อบันทึกความรู้ความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กทย. กับสถาบันวิจัยยางของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนของจีน (CATAS) ภายใต้การส่งเสริมของรัฐบาลจีนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ด้านสวนยางพารา มี การต่อว่าดตาด้วยต้นเล็ก การกรีดที่กระตุ้นด้วยสาร Ethlin (สารกระตุ้นที่มีคุณภาพสูง) การควบคุมหน้ากรีดยางแห้ง (TPD) ด้วยสาร Sipikang (การดูแลและรักษา TPD) ผู้กระทำรีดยางด้วยมีดกรีดแบบใช้มอเตอร์ รวมทั้งการตรวจค้นจำนวนเนื้อยางแห้ง (DRC) ด้วยเครื่องมือทดลอง DRC ที่มีความแม่นยำสูง     หลังการลงนาม ทาง...