September 26, 2022

เกาหลีใต้

รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ประกาศแผนที่มีความสำคัญในการรบ “อยู่ร่วมกับวัววิด-19″ ระยะอันดับที่หนึ่ง เพื่อปูทางสู่การกลับไปดำเนินชีวิตตามธรรมดาหลังจากประสบผลสำเร็จสำหรับการฉีดยาได้ 70% ของประชากรทั้งหมด 52 ล้านคน โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. หลังจากที่ชาวเกาหลีใต้กว่า 40 ล้านคนหรือเกือบ 80% ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส...