October 6, 2022

เขื่อนคีรีธาร

เมื่อเวลา 04.00 น.-10.00 น.วันที่ 10 ต.ค. 2564 น้ำจากเขื่อนคีรีธาร อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระบายน้ำลงสู่ลำคลองสะตอตอนบน ข้างหลังมีฝนตกหนักรวมทั้งจำนวนน้ำล้นเกินปริมาตร ทำให้จำนวนน้ำไหลลงมายังลำคลองสะตอตอนล่าง ทำให้ระดับน้ำในลำคลองสูงมากขึ้น โดยสถานีวัดระดับน้ำที่ลำคลองสะตอ บ้านหนองบัว ตำบลสะสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีความสูงถึงระดับ 9 เมตร ทำให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือนใน 4 หมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 04.00 น.และถึงเวลา 10.00 น.ทำให้ระดับสูงถึง 150 ซม.ในระดับถนนเข้าหมู่บ้าน ซึ่ง 4 หมู่บ้านน้ำท่วม...