October 6, 2022

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จำนวนน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กระทั่งเกินปริมาตรธรรมดา จะต้องรีบระบายออกทางด้านหลังเพิ่มเติมอีกเท่าตัว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกหนังสือ “ด่วนที่สุด” ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด ให้เฝ้าระวังเหตุการณ์จัดแจงรับผลกระทบ   วันที่ 30 กันยายน 2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์น้ำ ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอปรับปรุงนิคม จังหวัดลพบุรี ปรึกษาหารือเร่งด่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำ และก็การจัดการจัดแจงน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องรีบโปรโมท จัดการย้ายถิ่นประชาชน...