October 6, 2022

เขื่อนลำปะทาว

สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น รีบจัดตั้งเครื่องสนับสนุนน้ำช่วยเหลือพื้นที่ถูกน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด คาดถ้าเกิดว่าไม่มีฝนลงมาเพิ่ม เหตุการณ์คลี่คลายภายใน 10 วัน   วันที่ 29 เดือนกันยายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการที่ทำการชลประทานที่ 6 ขอนแก่น พูดว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ทำให้มีน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตจังหวัดชัยภูมิ วัดจำนวนฝนสะสม 3 วัน...