September 29, 2022

เงินเยียวยา

อัปเดตวันชำระเงินแก้ไข “ประกันสังคม33, ม39, ม40″ www.sso.go.th กรุ๊ปตกหล่น 12 เดือนพฤศจิกายน นี้ เช็คสิทธิประกันสังคมม33 และก็40 เริ่มทยอยโอนจ่ายฝากบัญชีพร้อมเพย์ 5,000-10,000 บาท กรณีโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33, ม.39 และ ม.40 พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด สำหรับกลุ่มตกหล่น โดยล่าสุดประกันสังคมได้อัพเดทสถานะวันจ่ายเงินสำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา เป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งกำหนดวันโอนจ่ายเงินเยียวยาแล้ว ทั้งนี้หากผู้ประกันตน ตรวจสอบสถานะในประกันสังคม www.sso.go.th ผู้ประกันตน ม.33 ม.39...
นายธนากร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พูดว่า สำหรับในการสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ทุกวันที่ 12 ต.ค. 2564 คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบ แก้ไขวินรถจักรยานยนต์ ในแผนการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระในกรุ๊ปคนขับจักรยานยนรับจ้าง หรือ วินมอเตอร์ไซต์  ที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่ด้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยได้อนุมัติเงินเยีวยาในกรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท  ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียว และนับสนุนคนละ 5,000...
ความก้าวหน้ากรณีการชำระเงินแก้ไขให้ผู้เอาประกันตนที่ได้รับผลพวงจากเหตุการณ์โรคโควิด-19 ในระยะที่ 2 สำหรับผู้เอาประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 แล้วก็มาตรา 40 สามารถเช็กสิทธิถึงที่เหมาะ www.sso.go.th หากไม่ได้รับสิทธิ์ให้รีบยื่นทบทวนG2GBETสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 64 1.วันที่ 20 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา...