September 26, 2022

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

“เฉลิมชัย” มอบกรมชลประทาน จัดแจงแผนบริหารจัดแจงน้ำในพื้นที่ จังหวัดจังหวัดปทุมธานี รองรับจำนวนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงมากขึ้น เดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งละแวกใกล้เคียง   ช่วงวันที่ 30 กันยายน 64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการเกษตรแล้วก็สหกรณ์ เผยวันหลังลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์น้ำของที่ลุ่มเจ้าพระยาในชุมชนวัดน้ำวน ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดปทุมธานี โดยได้พบปะสนทนารวมทั้งมอบข้าวของให้กับชุมชนนอกคันกั้นน้ำรอบๆชุมชนวัดน้ำวน แล้วก็ติดตามเหตุการณ์น้ำ รอบๆขอบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากรอบๆท่าเรือวัดน้ำวน จนกระทั่งท่าเรือกรมชลประทาน สามเสน ว่า จากสภาพภูมิอากาศที่มีฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนบนของแถบที่ลุ่มเจ้าพระยา ทำให้มีน้ำท่าจำนวนมากจากลำธารสาขาไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้หรูหราน้ำเพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่ง จังหวัดจังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่โดยมากเป็นที่ราบลุ่มขอบสองฝั่งแม่น้ำโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านศูนย์กลางจังหวัดในเขต อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี แล้วก็ อำเภอสามโคก ทำให้พื้นที่ของ จังหวัดจังหวัดปทุมธานี ถูกแบ่งได้ 2 ส่วนหมายถึงฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา กับฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดหรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ก็เลยได้มอบหมายกรมชลประทานให้บริหารจัดแจงน้ำ เพื่อรองรับจำนวนน้ำที่บางทีอาจเพิ่มสูงมากขึ้นโดยตลอด   ปัจจุบัน (ข้อมูล 30 ก.ย.) มีปริมาณการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2,800 ล้าน ลบ.ม./วินาที ซึ่งยังไม่เกินปริมาณที่กำหนด จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม...
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุมัติเงินกองทุนปฏิวัติที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 รวม 200 ล้าน หวังปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   ช่วงวันที่ 23 เดือนกันยายน64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการเกษตรและก็สหกรณ์ เป็นประธานสัมมนาคณะกรรมการปรับปรุงที่ดินเพื่อทำการเกษตร (คปก.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบสัมมนาระยะไกล Application: Zoomในห้องที่ใช้ในการประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ห้องสำหรับประชุมจำลอง...