September 29, 2022

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นพ.ทวีศีลป์ วิษณุโยธิน  ผู้ประกาศศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงตอนหลัง การศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือ ศบค.โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธานการประชุมว่า ในที่ประชุมมีมติปรับลดพื้นที่ควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้ง มีมาตรการXOSLOTผ่อนคลายล็อกดาวน์ในกิจการและกิจกรรมบางประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ปรับโซนพื้นที่ควบคุมใหม่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด...