September 29, 2022

เซลบี

วันที่ 4 ตุลาคม64 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการพลังงาน กล่าวมาว่าห้องประชุมคณะกรรมการบริหารแนวนโยบายพลังงาน (กบง.) ลงความเห็นให้ปรับลดสเกลการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันโซล่าลงจากเดิมที่ผสมอยู่ในรูปทรง 10% หรือบี 10 และก็ 7% หรือบี 7 ให้เหลือ 6% หรือบี 6 ชั่วครั้งชั่วคราว ทำให้เหลือน้ำมันดีเซลจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน 2 ชนิด คือดีเซล บี 6 และบี 20 โดยราคาน้ำมันดีเซล บี 6 จะอยู่ที่ 28.29 บาทต่อลิตร...