October 6, 2022

เดลตา

รอยเตอร์สรายงานผลของการทดลองสมรรถนะพื้นฐานพบว่า Sputnik Light วัคซีนโควิด-19 จำพวกฉีดเข็มเดียวของรัสเซียมีคุณภาพสำหรับในการต้านทานโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาอยู่ที่ 70% ข้างหลังได้รับวัคซีนไปแล้ว 3 เดือนและมีแนวโน้มที่รัสเซียจะใช้เป็นวัคซีนหลักของประเทศ โดยกองทุนความมั่งคั่งของรัสเซีย (RDIF) ผู้เจรจาจัดจำหน่ายวัคซีนดังกล่าวอ้างถึงข้อมูลจากสถาบันกามาเลยาผู้ผลิตวัคซีน ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ทางการแพทย์ medRxiv ระบุว่า การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 28,000 ที่ได้รับวัคซีน Sputnik Light และG2GBETกลุ่มควบคุมซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจำนวน 5.6 ล้านคน ซึ่งพบว่าวัคซีน...