September 26, 2022

เดินเรือคลองแสนแสบ

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความก้าวหน้าแผนการออกเรือในลำคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยายตอนจากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง-ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรว่า ในตอนนี้ก่อสร้างท่าเรือเสร็จแล้วทั้งผอง 8 ท่า เป็นต้นว่า ท่าเรือ โรงแรมพร้อมมิตร, ท่าเรือเสรีไทย 26,...