September 26, 2022

เบี้ยความพิการ

อัปเดตสำหรับผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ตุลาคม 2564 กรมบัญชีกลางจะเริ่มทยอยง่ายเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และก็ เบี้ยความพิกลพิการ โดยมีไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้  วันที่ 1 ตุลาคม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินทั้งหมด 2 รายการ ได้แก่ รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000...