October 6, 2022

เปิดกิจการ

ช่วงวันที่ 17 ตุลาคม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พูดว่า เดี๋ยวนี้แม้ว่าจะประกาศบรรเทามาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เคร่งครัด (สีแดงเข้ม) 23 จังหวัดในเรื่องของการห้ามออกนอกเคหสถาน จากเดิมเวลา 22.00 – 04.00 น. มาเป็นเวลา 23.00 – 03.00 น. และห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร...