October 1, 2022

เปิดเทอม

4 เดือนพฤศจิกายน 2564 – ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า ข้าราชการสาธารณสุขรวมทั้งอำเภอ ได้เข้าตรวจทานพนักงานและก็ผู้เรียน สถานที่เรียนคําสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นสถานที่เรียนระดับมัธยม มีนักเรียนราวมากยิ่งกว่า 1,000 คน โดยผลการตรวจโควิด-19 เบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ พบบุคลากร-นักเรียน มีเป็นผลบวกประมาณ 40-70 คน ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อเป็นบวก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่งตัวไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 วัดภูด่านแต้ อ.นิคมคำสร้อย ส่วนผู้ที่ผลเป็นลบและกลุ่มเสี่ยงให้ทำการกักตัวอยู่ภายในโรงเรียน ขณะที่ทางโรงเรียน ได้มีประกาศถึงนักเรียนว่า...
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย มอบ “วัคซีนไฟเซอร์” ให้สถานศึกษาแล้ว 4.5 ล้านโดส  พร้อมฉีดให้นักเรียนทันก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 64  วันนี้ 19 ตุลาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีน เป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งกรมควบคุมโรคพร้อมให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มนักเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียน และอนุมัติให้ใช้ “วัคซีนไฟเซอร์” ในเด็กอายุ...
วิกฤติ โควิด-19 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบรรดาสถานศึกษา ทำให้จะต้องหยุดการเล่าเรียนการสอน “ศูนย์เด็กเล็ก” ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มของการพัฒนามนุษย์ก็ได้รับผลพวงเหมือนกัน แต่ว่าก็ยังคงสู้ยืนหยัดเพื่อ “อยู่กับ COVID” ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้มีการวางแผน ทดลอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถ “อยู่กับ COVID-19” ได้อย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้ เด็กๆ จะได้กลับมาเข้าชั้นเรียนได้อย่างปลอดภัย...