October 6, 2022

เฝ้าระวังน้ำ

เขื่อนเจ้าพระยาปลดธงแดงเป็นเหลือง หลังสื่อสารผิด ปรับระดับเพียงแค่เฝ้าระวัง ในตอนที่ พระ สามเณร ชาวบ้าน เร่งกรอกกระสอบทรายคุ้มครองปกป้องอุทกภัย เนื่องจากว่าจำนวนน้ำเริ่มเพิ่มสูง โดย 27-30 กันยายน 4 จังหวัดขอบเจ้าพระยาจำเป็นต้องเพิ่มความรอบคอบสูง   เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 26 เดือนกันยายน 64 ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า จากเหตุการณ์น้ำเหนือที่หลากท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ รวมทั้งมวลน้ำเป็นอย่างมากกำลังไหลลงสู่ภาคกึ่งกลาง ที่จะจำต้องผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดจังหวัดชัยนาท ทำให้เช้าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับแนวทางระบายน้ำเพื่อรองรับจำนวนน้ำเหนือที่คาดว่าจะมาถึงในอีกไม่กี่วัน ขณะนี้มีการปรับการระบายน้ำมากขึ้นอยู่ที่...