September 29, 2022

เพิ่มวันหยุดพิเศษ

วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลของการสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ว่า ห้องประชุมรับรู้ภาพรวมวันหยุดราชการรายปี 2565 จำนวน 19 วัน และเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 15 ก.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5...