September 29, 2022

เพื่อนเยี่ยมเพื่อน

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครสวรรค์ ผลักดันชุมชนยืนยง จัดแผนการ “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” ให้ผู้อาวุโสในชุมชนได้ดูแลซึ่งกันและกันเดือนละครั้ง จัดเตรียมต่อยอดขยายผลจาก ชุมชนเมืองแนวนอน สู่ชุมชนเมืองแนวดิ่ง ที่เป็นที่พักอาศัยแบบคอนโดมีเนียม “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” สิ่งที่ช่วยเยียวยาผู้คนในวันที่ร่างกายเริ่มร่วงโรย เสื่อมถอยไปตามสล็อต pngกาลเวลา  ขอเพียงมีใครสักคนที่เข้าใจ มีเวลาให้ ได้พบปะสังสรรค์คนในวัยเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน  ก็เป็นสุขใจแล้ว เหนืออื่นใดในวันที่ร่างกายร่วงโรย การทำจิตใจที่เข้มแข็ง และการทำทุกวันให้มีความหมาย เพื่อการเป็น “ผู้สูงวัยเปี่ยมพลัง” หรือ “Active Agers” ที่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ ศศิธร มารัตน์ หัวหน้าพยาบาล แห่งศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง...