October 6, 2022

เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์

นายธนากร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พูดว่า สำหรับในการสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ทุกวันที่ 12 ต.ค. 2564 คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบ แก้ไขวินรถจักรยานยนต์ ในแผนการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระในกรุ๊ปคนขับจักรยานยนรับจ้าง หรือ วินมอเตอร์ไซต์  ที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่ด้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยได้อนุมัติเงินเยีวยาในกรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท  ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียว และนับสนุนคนละ 5,000...