September 26, 2022

เรียนออนไลน์ โควิด

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการที่ประชุมการเรียน เผยออกมาว่า ที่ทำการเลขาธิการที่ประชุมการเรียนรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) ร่วมกับสถานศึกษาเกิดวิทย์ จัดแจงสัมมนาโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 3 หัวข้อ การจัดการเรียนท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19 กลับวิกฤติให้แปลงเป็นช่องทาง ผ่านระบบออนไลน์ สล็อตออนไลน์   โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ...