September 29, 2022

เรียนออนไลน์

ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ห้างไอคอนประเทศไทย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร) ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ของสถานที่เรียนในสังกัด กทม.ทั้ง 437 แห่ง ว่า สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็มไปแล้ว แต่เด็กมัธยมต้นปีที่ 1-3 จะเริ่มฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 6-8...
ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการที่ประชุมการเรียน เผยออกมาว่า ที่ทำการเลขาธิการที่ประชุมการเรียนรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) ร่วมกับสถานศึกษาเกิดวิทย์ จัดแจงสัมมนาโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 3 หัวข้อ การจัดการเรียนท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19 กลับวิกฤติให้แปลงเป็นช่องทาง ผ่านระบบออนไลน์ สล็อตออนไลน์   โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ...