October 6, 2022

เสริมภูมิต้านทานโรคโควิด

วันนี้ (18 เดือนตุลาคม) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กล่าวมาว่า สถาบันบำราศนราดูร เพิ่มความสบายเร็วทันใจสำหรับการจองคิวรวมทั้งลดช่วงเวลารอให้แก่ราษฎรสมัครสมาชิกขอรับใบรับรองการสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคโควิด-19“วัคซีนพาสปอร์ต”เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศของผู้ที่รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ผ่าน แอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” สามารถจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นี้ นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีแผนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวและเตรียมเปิดกิจการ เมื่อเปิดประเทศแล้ว หากประชาชนต้องการเดินทางไปต่างประเทศ...