September 26, 2022

เส้นทาง

วันที่ 18 เดือนตุลาคม 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงเหตุการณ์น้ำท่วมในเวลา 17.00 น. ว่ามีถนนหนทางถนนหลวงต่างจังหวัดที่เผชิญน้ำท่วมในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, ฉะเชิงเทรา, นครนายก,...