September 26, 2022

เห็ด

เห็ดครบวงจร เราอาจเคยได้เห็นกันมาบ้าง ทั้งยังปลูกเอง จับกลุ่มดัดแปลง แล้วก็ขายเอง แม้กระนั้นไม่ราวกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหลักที่ 3 น้ำ 2 สายลม น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำทะเล ลมทะเล และก็ลมบก นอกเหนือจากการที่จะทำให้เห็ดตรงนี้หวานนุ่มไม่เหมือนกับเห็ดที่ผลิตแถบอื่นแล้ว…ทุกกรรมวิธีการยังมีผลให้ของเสียเป็นศูนย์ หรือซีโร่เวสต์ ไม่มีผลกระทบทางสภาพแวดล้อม นับว่าเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันอย่างยอดเยี่ยมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่...