September 29, 2022

แก้ว คงวงศ์

“ขอขอบคุณท่านผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวานวันที่ 22 ก.ย. 2564 ผมได้ทำหนังสือเปิดผนึก ผ่านเพจ ทนายความอนันต์ชัย ไชยเดช หลังจากนั้นมีการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน ว่า นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงชื่อในคำสั่งตั้งกรรมการสอบข้อสรุป จ.อ.แก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนผู้ว่าจะปลดเกษียณราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2564 โดยสั่งให้ นางสาวชไมพร สุกใสจิตร รองผู้ว่าปฏิบัติภารกิจประธานคณะกรรมการซักถามความจริง   ผมและทีมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม 4 หน่วยงาน จำนวน 24 นาย ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จ่าเอกแก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ผมและทีมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม หวังว่า...