October 6, 2022

แบงก์ชาติ

ดังที่ ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ร่วมกับสัมพันธ์แบงค์ไทย ได้แจกแจงช่วงวันที่ 19 ต.ค. 2564 กรณีการตัดเงินที่ไม่ดีเหมือนปกติผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งบัตรเดบิตของลูกค้า โดยเกิดจากมิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรและนำไปสวมรอยทำธุรกรรม โดยพบว่าระหว่างวันที่ 1 – 17 ตุลาคม 2564 มีบัตรของธนาคารจำนวน 10,700 ใบ ถูกนำไปทำธุรกรรมลักษณะดังกล่าว มูลค่ารวมประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งแต่ละธนาคารมีระบบการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติตามลักษณะประเภทร้านค้าและประเภทสินค้าอยู่แล้ว จากเหตุการณ์ดังกล่าว...
แบงก์ชาติ-สมาคมธนาคารไทย ออกแถลงแจงแล้ว! บัตรเครดิต–บัตรเดบิตโดนดูดเงิน ไม่ได้มีเหตุที่เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูล แต่ว่าเป็นรายการทำธุรกรรมจ่ายค่าผลิตภัณฑ์–ร้านขายของออนไลน์ในต่างแดนเป็นส่วนมาก เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย ออกแถลงข่าวร่วม ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติ ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าจำนวนมาก โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวพบลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจำนวนมาก ประสบปัญหาการทำรายการชำระเงิน โดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมด้วยตนเอง ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ได้รับทราบปัญหาและได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าว...