October 6, 2022

แผนจัดซื้อ

เปิดไทม์ไลน์หา “ยาเม็ดต่อต้านโควิด” คาด ต้นปีหน้า “โมลนูพิราเวียร์” ขึ้นบัญชีในไทยได้เสร็จ ส่วน “แพ็กซ์โลวิด” รีบขอขึ้นบัญชีกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในสหรัฐ ย้ำชัด ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างยอดเยี่ยม นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงยารักษาโควิด-19  ทั้ง 2 ชนิด คือ โมลนูลพิราเวียร์ (Molnupiravir) และ แพกซ์โลวิด(PAXLOVID) ว่า ทั้ง 2 ชนิด เป็นการรักษาโควิดชนิดเม็ด ซึ่งเป็นยาต้านไวรัส เพื่อไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในร่างกาย โดยหากประชาชนที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าไปในร่างกาย...