September 29, 2022

แผ่นดินไหวกาญจนบุรี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับรองเขื่อนวชิราลงกรณ-เขื่อนศรีนครินทร์ ไม่ได้รับผลพวงจากเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 3.2 รอบๆตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา 04.39 น. วันที่ 28 เดือนกันยายน 2564 อต. รายงานสถานะการณ์แผ่นดินไหววันที่ 28 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2564 เวลา 04:39 น....