September 29, 2022

แม่น้ำท่าจีน

วันที่ 25 เดือนตุลาคม 2564 เหตุการณ์การน้ำท่วมที่จังหวัดนครปฐม จากจำนวนน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันเอ่อท่วมรอบๆหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ราวๆ 30 ซม.เนื่องจากที่ว่าการอำเภอ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน โดยยังคงเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ พร้อมทั้งเร่งสูบน้ำ และวางกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำเพิ่มเติม ขณะที่ชาวบ้านหมู่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี เร่งช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวใส่เรือ ก่อนที่จะได้รับความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น นายสมหมาย โพธิ์ทองนาค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี...
ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2564 เรื่อง “เฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำเขตที่ลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำท่าจีน” จากอิทธิพลของร่องมรสุมพิงผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และก็ภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 14-17 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้มีฝนตกหนัก บริเวณลุ่มน้ำปิง เจ้าพระยา สะแกกรัง ท่าจีน และป่าสัก ทำให้เกิดน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้นเขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี...