September 29, 2022

แม่น้ำบางปะกง

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เตือนภัยระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงล้นริมฝั่ง ให้ประชาชนชายน้ำระวังอุทกภัยขัง รวมทั้งรีบย้ายเงินมีค่าให้อยู่สูงขึ้นมากยิ่งกว่าระดับน้ำ ด้วยเหตุว่ามีการรีบระบายน้ำลงสมุทรปรับแต่งน้ำท่วม   ช่วงวันที่ 24 กันยายน64 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ออกประกาศเตือนภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ให้ระวังน้ำในแม่น้ำบางปะกงเอ่อฝั่งเข้าท่วมบ้านที่พักและก็สินทรัพย์ เหตุเพราะโครงงานส่งน้ำรวมทั้งทะนุบำรุงท่านไชยานุชิต ได้รีบระบายน้ำ พร่องน้ำ เต็มสมรรถนะของระบบชลประทาน ออกสู่แม่น้ำบางปะกงและก็อ่าวไทยโดยตลอด วันละ 14.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องมาจากเดี๋ยวนี้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนและก็การตัดต้นน้ำลำธารผ่านพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา...