October 6, 2022

แม่น้ำสะแกกรัง

จังหวัดอุทัยธานี ชาวบ้านผวาหนัก แม่น้ำสะเอ็งกรังสูงมากขึ้นอย่างเร็ว ชาวบ้านชายน้ำจำเป็นต้องย้ายของผู้เจ็บป่วยติดเตียงมาไว้ริมถนน ด้าน วัดอุโปสถาราม จำต้องนำกระสอบทรายมากั้นโบราณสถานไว้   เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 29 เดือนกันยายน 2564 ผู้รายงานข่าวรายงาน ที่รอบๆหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดอุทัยธานี เหตุการณ์น้ำในเวลานี้บ้านช่องที่อยู่บนพื้นที่ต่ำ ปริมาณ 40 หลังคาเรือน จำเป็นต้องขนถ่ายข้าวของมาไว้ที่ริมทาง เพราะน้ำนั้นสูงมากขึ้นเรื่อยจนกระทั่งเข้าไปท่วมชั้นแรกของบ้าน   นางสุรัตน์ สุขคง อายุ 61 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเทโพ ผู้เป็นแม่ของนายประสิทธิ์ สุขคง อายุ 37 ปี...