October 6, 2022

แรงงานเถื่อน

11 เดือนพฤศจิกายน 2564 พล.ต.บรรยง ทองคำน่วม ผู้บังคับบัญชาพล.ราชการ9/ผู้บังคับบัญชากองกำลังสุรสีห์ (กกลสุรสีห์) ได้รับรายงานจาก พันเอกเฉลิมชัย ชัดจิตใจ ผู้บังคับบัญชาฉก.ลาดต้นหญ้า, พ.อ.ธัชเดช อาบัวรัตน์ รอง.ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ว่า ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย ที่บริเวณไร่สับปะรด บ้านกระทะทอง หมู่ 5 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.136 เจ้าหน้าที่ตำรวจ...
พล.อำเภอคงจะชีพ ตันตระการซื้อขาย ผู้ประกาศกระทรวงกลาโหม พูดว่า ข้างความยั่งยืนจะต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจ หยุดว่าจ้างแรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายทำงาน เนื่องจากว่าไม่ผ่านการคัดเลือกกรองควบคุมโรค ซึ่งจะสร้างปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดและความเสียหายต่อส่วนรวมระยะยาวในสถานการณ์และโอกาสที่เรากำลังเปิดประเทศและกลับมาใช้ชีวิตปกติในวิถีใหม่ร่วมกัน โดยในภาพรวมของการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ยังคงมีการทำเป็นขบวนการ โดยมีต้นทางจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่เห็นแก่ได้ สั่งความต้องการแรงงานเถื่อนไปยังตัวแทนหรือนายหน้าที่จัดตั้งแฝงในรูปบริษัท มีการส่งต่อไปยังผู้นำพาทั้งฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านนำพาเข้า มีผู้ให้ที่พักพิงหลบซ่อนและเคลื่อนย้ายนำส่งพื้นที่เป้าหมายชั้นใน บางขบวนการมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อประโยชน์และรับส่วยรายหัว มีการกักขังหน่วงเหนี่ยว ซึ่งขณะนี้ฝ่ายข่าวกำลังติดตามและสืบG2GBETจากผู้นำพาที่จับได้ถึงความเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.64 ถึงปัจจุบัน ฝ่ายความมั่นคง...